Dyrking av mikroalger

Vi planlegger at det skal dyrkes alger i Green Islands proprietære hybridsystem, ved bruk av en kombinasjon av åpne sjøvannsdammer og fotobioreaktorer, som kun krever karbondioksid (CO2), sollys, sjøvann og næringsstoffer. Green Islands teknologi optimaliserer forholdene for dyrking for å forbedre effektiviteten ved å bruke optimal turbulens i vannet og effektiv bruk av utvalgte næringsstoffer.

Vårt planlagte demonstrasjonsanlegg spiller en sentral rolle i å teste og forbedre Green Islands teknologiutvalg. Vi trekker på et verdensomspennende og akademisk forskningsprogram i verdensklasse for nye forskningsdata for å oppnå kostnadsreduksjoner og effektivitetsfordeler.

Når den er høstet, finnes det en rekke konverteringsteknologier som kan brukes til å omdanne algeolje av høy kvalitet, inkludert transesterifisering og hydrobehandling. Den resterende avfettede biomassen og karbohydratene kan også brukes til å lage en fiskemelerstatning eller dyrefôrtilskudd for akvakultur- og dyrefôrmarkedene.

Hos Green Island er våre prioriteringer bærekraft, produktivitet, kostnadseffektivitet, sikkerhet og respekt for miljøet og lokalsamfunnet. Våre forsknings- og utviklingsaktiviteter ved vårt planlagte demonstrasjonsanlegg vil fokusere på utbytteforbedring og kostnadsreduksjoner gjennom forskning.

Anlegg i kommersiell skala
Vår plan er å utvikle og drive svært lønnsomme algebioraffinerier i kommersiell skala og å etablere Green Islands som en ledende kilde til algebaserte produkter som betjener markedet for menneskelig ernæring (Omega-3), dyreernæring og andre riktige produkter.

For tiden er det planer om å bygge et demoanlegg som kan bidra til etablering på flere steder rundt om i Norge.