Teknologi

Green Islands kjerneteknologi er et fotosyntetisk produksjonssystem som økonomisk dyrker proprietære algestammer i kommersiell skala. Det patenterte produksjonssystemet er unikt ved at det kobler lukkede kulturfotobioreaktorer med åpne dammer i en to-trinns prosess. Tidligere forsøk på å skalere opp algeproduksjonen har brukt en fotobioreaktor eller åpen dam individuelt, ikke koblet. Åpen damproduksjon, som er nødvendig for rask algevekst, har historisk vært hindret av forurensning av uønskede algestammer. Fotobioreaktorer i seg selv er ikke i stand til å produsere alger i en akseptabel hastighet og vil ta for mye plass til å bli kommersielt levedyktig.

Med utviklingen av dette hybride produksjonssystemet har Cellana oppnådd betydelige gjennombrudd for storskala produksjon av algebaserte biodrivstoff og bioprodukter.

Green Island-fordelene:
– Kombinerer lave kostnader og høy produktivitet til åpne dammer med beskyttelse av lukkede fotobioreaktorer
– Tillater forurensningsfrie monokulturer av de mest produktive algene som kan dyrkes
– Minimerer kapitalutgifter og totale produksjonskostnader