Den bærekraftige løsningen

Marine mikroalger har et stort løfte om å takle det globale behovet for bærekraft, bedre helse, energisikkerhet og klimastabilitet.


Alger bruker fotosyntese for å effektivt og raskt konvertere CO2 og andre drivhusgasser til verdifulle oljer og biomasse som råstoff for å produsere Omega-3 EPA og DHA oljer, dyrefôr og biodrivstoff. Som jordens mest produktive og bærekraftige planter kan mikroalger doble massen sin daglig med veksthastigheter som er opptil 100 ganger høyere enn landplanter som brukes til å lage lignende produkter.

I tillegg er dyrking av mikroalger skånsom mot planeten. Den trenger ikke «oppdrettes» på dyrkbar mark som er bedre brukt til matproduksjon; i stedet kan det etableres mikroalgefarmer og bioraffinerier på marginale arealer som ikke er egnet for dyrking av matvekster. Marine mikroalger kan også dyrkes i brakkvann eller saltvann, og dermed bevare verdifulle ferskvannskilder for mennesker, dyr og landbruk.

«Forenklet sagt er mikroalger bemerkelsesverdige og effektive biologiske fabrikker som er i stand til å ta en avfallsform (nullenergi) av karbon (CO2) og konvertere den til en flytende energiform med høy tetthet (naturolje).»
– Et tilbakeblikk på det for den jobben vi i Green Islands AS har gjort de 10-12 siste årene har resultetert i kompetanse og erfaring som gir oss en unikt utgangspunkt for å lykkes i omstillingen.

Marine mikroalger er ganske enkelt planetens mest bærekraftige kilde til Omega-3 EPA og DHA ernæringsoljer og dyre- og fiskefôr.