Teknologi

Green Islands kjerneteknologi er et fotosyntetisk produksjonssystem som økonomisk dyrker proprietære algestammer i kommersiell skala. Det patenterte produksjonssystemet er unikt […]

Read more →

Sirkulær økonomi

Dagens bruk-og-kast modell gir oss et ressursproblem på to måter: Vi drukner i søppel, men mangler ressurser. Kjennetegn ved sirkulære […]

Read more →